ÁSZF – ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Senzorium

ÜZEMELTETŐ

Nyitrai Ákos E.V.

Székhely: 2030 Érd, Ricinus 10

Adószám: 55531333-1-33

Bankszámlaszám: 10403181-50526857-66491000

Telefon: +36305903194

E-mail: senzorium.hu@gmail.com

(a továbbiakban Szolgáltató)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) a Szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő személyek (a továbbiakban Felhasználók, együtt, mint Felek) jogait és kötelezettségeit tartalmazza az alábbiak szerint.

1. DEFINÍCIÓK

ÁSZF: Jelen Általános Szerződési Feltételek, amelyet a Szolgáltatónak jogában áll egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítást köteles haladéktalanul a weboldalon közzétenni.

Honlap: A Szolgáltató által üzemeltetett www.senzorium.hu címen elérhető webes felület.

Alkalom: Az az esemény, melyen a Szolgáltató a szolgáltatást nyújtja, a Felhasználó pedig igénybe veszi azt.

2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1 Az alkalmak 4-10 fő számára készülnek.

2.2 Az alkalom maximum 60 percig tart.

2.3 Az alkalmakon különböző, kereskedelemben kapható (szükség esetén zárjeggyel ellátott) termékek kerülnek felszolgálásra.

2.4 Azon Felhasználók, akik nem tesznek eleget jelen ÁSZF rendelkezéseinek, vagy nem követik a Szolgáltató munkatársainak utasításait, azonnal kizárásra kerülnek az alkalom további menetéből.

3. FOGLALÁS

3.1 A Felhasználó alkalomra időpontot foglalni a honlapon tud.

3.2 Foglaláskor a Felhasználó köteles valós személyes adatokat megadni.

3.3 Sikeres foglalás után a Szolgáltató megerősítő üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre. A megtartott alkalmat követően a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott e-mail címre szolgáltatás minőségére vonatkozó értékelést kérő üzenetet küldeni.

3.4 Szolgáltató jogosult a sikeres foglalásról szóló bizonylatot az alkalom helyszínén ellenőrizni.

3.5 A Felhasználó alkalomra vonatkozó lemondási, vagy időpont módosítási igényét a Szolgáltató a sikeres foglalás keretében kiválasztott időpont előtti 48 óra előtt fogad el.

3.6 Késés esetén az alkalom a jelenlevő Felhasználókkal elindul. Az alkalom időtartama a 2.2 pontban foglaltak szerint meghatározott. Az alkalom meghosszabbítására nincs lehetőség.

3.7 Harminc perces késés esetén a Felhasználó már nem csatlakozhat, az alkalom árát nem kérheti vissza.

3.8 A Szolgáltató fenntartja a jogot az alkalom technikai, műszaki, karbantartási, vagy egyéb, vis major okokból történő lezárására. A foglalt időpontokat előzetes tájékoztatás után visszamondhatja, vagy cserét javasolhat. Vis major esetén kártérítést a Szolgáltató nem fizet, azonban minden esetben igyekszik a Szolgáltató a Felhasználónak új időpontot biztosítani. Amennyiben az alkalom az ÁSZF keretében elfogadottak megsértése miatt szakad meg, a Szolgáltató pénzvisszafizetésre vagy újabb időpontfoglalásra nem kötelezhető.

3.9 Felhasználó a foglalásra vonatkozó feltételeket abban az esetben is elfogadja, ha a foglalás nem a jelen ÁSZF 1. fejezetében meghatározott weboldalon keresztül történik.

4. ÁRAK ÉS FIZETÉS

4.1 Az alkalom ára a weboldalon olvasható, személyenként értendő.

4.2 Online foglalás esetén a vásárló rendezheti a szolgáltatás ellenértékét PayPal Paymenten keresztüli fizetéssel. PayPal online fizetés kezdeményezése esetén a termékek ellenértéke a megjelenő internetes fizetési felületen keresztül fizethető meg.

4.3 Az alkalom helyszínén történő fizetést a Szolgáltató kizárja.

4.4 Egy alkalomra személyenként maximum egy kedvezmény érvényesíthető. A kedvezmények nem összevonhatók!

5. BIZTONSÁG

5.1 Az alkalmakon mindenki kizárólag saját felelősségére vesz részt.

5.2 18 éven aluliak az alkalmakon nem vehetnek részt.

5.3 Minden Felhasználó köteles az alkalom helyszínének házirendjét elfogadni, az Szolgáltató alkalmazottjaival együttműködni és józan, felelős magatartást gyakorolni.

5.4 A szándékos, vagy nem rendeltetésszerű használatból adódó, tárgyakban okozott sérüléseket, károkat a Szolgáltató jogosult az alkalom helyszínén a károkozóval megfizettetni.

5.5 Alkohol vagy kábítószer hatása alatt álló, vagy nem megfelelő magatartást tanúsító személyek az alkalomról kizárhatók.

5.6 Az alkalmak helyszínén tilos a dohányzás.

5.7 Allergia- vagy ételérzékenység esetén a foglalást megelőzően a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek a Szolgáltatótól a termékeket illetően.

6. SZERZŐI JOGOK

6.1 Az alkalmakon a fénykép-, videó-, vagy hangrögzítés csak abban az esetben engedélyezett, ha erre a Szolgáltató alkalmazottja külön engedélyt adott. Amennyiben a Szolgáltató alkalmazottja engedély nélküli fénykép-, videó-, vagy hangrögzítés észlel, jogosult a rögzítő személyt az alkalomról kizárni.

6.2 A Felhasználó elfogadja, hogy az alkalom részleteit nyilvánosságra nem hozhatja, azt másik félnek ki nem adhatja, ellenkező esetben bizalmas információk megsértéséért felelősségre vonható.

7. PANASZKEZELÉS

7.1 Amennyiben a Felhasználónak jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos vagy egyéb kérése, kérdése, észrevétele van, a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségen éri el: E-mail: senzorium.hu@gmail.com

7.2 A Szolgáltató a részére küldött megkereséseket, észrevételeket kivizsgálja és azokra legkésőbb nyolc (8) munkanapon belül válaszol a Felhasználónak az általa megadott értesítési címen. Amennyiben a megkeresés nem kezelhető nyolc (8) munkanapon belül, úgy a Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megkeresést a lehető legrövidebb időn belül teljesítse.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.1 A Felhasználó a foglalás véglegesítésével elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, magára nézve azokat kötelező érvényűnek ismeri el.

8.2 A jelen ÁSZF-re a Szolgáltató székhelye szerinti jog az irányadó. Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni.

8.3 Jelen ÁSZF a honlapon való közzététel időpontjától hatályos.